คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายพงศธร   จันทร์แจ้ง
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาสถบ.สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างโยธา
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21211002การเขียนแบบโยธาเบื้องต้น1-3-28
21212007การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 11-3-28
21212102งานปูน0-6-212
21212115ความปลอดภัยในงานโยธา2-0-22
21218001ฝึกงาน0-0-44
 จำนวนชั่วโมงสอน  34  ชั่วโมง  ปวช.  34  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21211002 ------------------//
ชธ.14,ชธ.13
//------------------ 21218001 ------------------//
ชธ.32,ชธ.31
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21212102 ------------------//
ชธ.12
//--------- 21212102 ---------//
ชธ.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21211002 ------------------//
ชธ.11,ชธ.12
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 21212115 ---------//
ชธ.23,ชธ.24
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21212007 ------------------//
ชธ.22,ชธ.21
โฮมรูม
//------------------ 21212007 ------------------//
ชธ.23,ชธ.24
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21212102 ------------------//
ชธ.13
//--------- 21212102 ---------//
ชธ.13
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ