คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายพงศธร   จันทร์แจ้ง
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาสถบ.สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างโยธา
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20121-1002การเขียนแบบโยธาเบื้องต้น1-3-28
20121-2102งานปูน0-6-212
2121-2007การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 11-3-28
2121-2115ความปลอดภัยในงานโยธา2-0-22
2121-8001ฝึกงาน0-0-44
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  34  ชั่วโมง  ปวช.  34  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20121-1002 ----------------------------›
ชธ.14,ชธ.13
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20121-2102 ----------------------------›
ชธ.12
 
‹--------- 20121-2102 ---------›
ชธ.12
‹---------------------------- 2121-8001 ----------------------------›
ชธ.31,ชธ.32
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20121-1002 ----------------------------›
ชธ.11,ชธ.12
 
กิจกรรม
กิจกรรม
‹--------- 2121-2115 ---------›
ชธ.24,ชธ.23
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2121-2007 ----------------------------›
ชธ.22,ชธ.21
โฮมรูม
‹---------------------------- 2121-2007 ----------------------------›
ชธ.23,ชธ.24
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20121-2102 ----------------------------›
ชธ.13
‹--------- 20121-2102 ---------›
ชธ.13
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายสถิร มิ่งขวัญ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างโยธา


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ