คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายมีโชติ   พรหมประดิษฐ์
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาอส.บ.อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต เทคโนโลยียานยนต์
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่โครงการพิเศษและบริการชุมชน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21001007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น1-3-24
21001009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น1-3-27
21012001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน2-3-38
21012111งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์1-6-37
 จำนวนชั่วโมงสอน  26  ชั่วโมง  ปวช.  26  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21012001 ---------//
ชย.12
ชย.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21012001 ---------//
ชย.16,ชย.15
//--------- 21012001 ---------//
ชย.15
ชย.15
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชพ.12,ชพ.11
//------------- 21001007 -------------//
ชพ.11
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21001009 -------------//
ชย.23
โฮมรูม
ชย.23,ชย.24
//------------- 21001009 -------------//
ชย.24
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.31,ชย.32
//------------- 21012111 -------------//
ชย.31
//------------- 21012111 -------------//
ชย.31
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ