คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายมีโชติ   พรหมประดิษฐ์
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาอส.บ.อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต เทคโนโลยียานยนต์
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20101-2001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน1-6-313
2100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น1-3-27
2101-2111งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์1-6-36
2101-5104ปฏิบัติงานยานยนต์ 40-0-44
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  30  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 20101-2001 ------------------›
ชย.12
‹------------------ 20101-2001 ------------------›
ชย.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.16,ชย.15
‹------------------ 20101-2001 ------------------›
ชย.15
 
‹------------------ 20101-2001 ------------------›
ชย.15
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2101-5104 ----------------------------›
ทวิ-ชย.31,ทวิ-ชย.32
 
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 2100-1009 ------------------›
ชย.23
โฮมรูม
ชย.23,ชย.24
‹------------------ 2100-1009 ------------------›
ชย.24
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 2101-2111 ------------------›
ชย.31
‹------------------ 2101-2111 ------------------›
ชย.31
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อว่าที่ร.ต........................
(สุพรรณ ผาแก้ว)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ