คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนน.ส.นุสราภรณ์   คุดนา
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาสถ.บ. สถาปัตยกรรม
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20100-1301เขียนแบบเบื้องต้น1-3-24
20108-2108การเขียนภาพร่าง0-4-24
2108-2001การออกแบบสถาปัตยกรรม 12-3-35
2108-2009การทำหุ่นจำลอง1-3-24
3108-0003การออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น1-6-37
3108-0006กฏหมายอาคาร2-0-22
3108-1003แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม2-0-22
3108-2103ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม2-0-22
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  17  ชั่วโมง  ปวส.  13  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
PLC 
PLC
ชถ.22,ชถ.21
‹------------------ 2108-2009 ------------------›
ชถ.22,ชถ.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20108-2108 ----------------------------›
ชถ.12,ชถ.11
‹--------- 2108-2001 ---------›
ชถ.22,ชถ.21
‹------------------ 2108-2001 ------------------›
ชถ.21,ชถ.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชถ.11,ชถ.12
‹------------------ 20100-1301 ------------------›
ชถ.12,ชถ.11
 
กิจกรรม
กิจกรรม
‹--------- 3108-2103 ---------›
มอถ.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
‹--------- 3108-1003 ---------›
มอถ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 3108-0006 ---------›
มอถ.21
มอถ.11 มอถ.11
‹------------------------------------- 3108-0003 -------------------------------------›
มอถ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายคมกฤษณ์ ส่งคุณธรรม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ