คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนน.ส.นุสราภรณ์   คุดนา
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาสถ.บ. สถาปัตยกรรม
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21001303ศิลปะและภาพร่าง1-3-28
21082001การออกแบบสถาปัตยกรรม 12-3-35
21082009การทำหุ่นจำลอง1-3-24
21082116เทคนิคก่อสร้าง 12-0-22
21088001ฝึกงาน0-0-44
31080003การออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น1-6-37
31081002มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม2-0-22
31081003แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม2-0-22
 จำนวนชั่วโมงสอน  34  ชั่วโมง  ปวช.  23  ชั่วโมง  ปวส.  11  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21088001 ------------------//
ชถ.31
ชถ.21,ชถ.22
//------------- 21082009 -------------//
ชถ.22,ชถ.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21082001 ---------//
ชถ.21,ชถ.22
//------------- 21082001 -------------//
ชถ.22,ชถ.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชถ.11,ชถ.12
//------------- 21001303 -------------//
ชถ.11,ชถ.12
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 21082116 ---------//
ชถ.11,ชถ.12
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชถ.13,ชถ.14
//------------- 21001303 -------------//
ชถ.13,ชถ.14
โฮมรูม
//--------- 31081003 ---------//
มอถ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31081002 ---------//
มอถ.11
มอถ.11 มอถ.11
//---------------------- 31080003 ----------------------//
มอถ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ