คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายยุทธนา   ม่วงเขียว
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
วุฒิการศึกษาคอ.บ.อุตสาหการ (เครื่องมือกล)
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคนิคการผลิต
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
31000005งานวัดละเอียด1-2-23
31000006งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป1-3-24
31000105ความแข็งแรงของวัสดุ3-0-33
31022101เทคนิคเขียนแบบเครื่องมือกล1-4-35
31022103เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 31-6-36
 จำนวนชั่วโมงสอน  21  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  21  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31000006 ------------------//
มอผ.111
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31000005 -------------//
มอผ.13,มอผ.14
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31000105 -------------//
สพพ.21
มอผ.111
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------------ 31022101 ------------------//
มอผ.111
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31022103 -------------//
มอผ.24
//------------- 31022103 -------------//
มอผ.24
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ