คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายยุทธนา   ม่วงเขียว
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
วุฒิการศึกษาคอ.บ.อุตสาหการ (เครื่องมือกล)
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคนิคการผลิต
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
3100-0005งานวัดละเอียด1-2-23
3100-0006งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป1-3-24
3100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ3-0-33
3102-2101เทคนิคเขียนแบบเครื่องมือกล1-4-35
3102-2103เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 31-6-36
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  21  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  21  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3100-0006 ----------------------------›
มอผ.111
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 3100-0005 ------------------›
มอผ.13,มอผ.14
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 3100-0105 ------------------›
สพพ.21
มอผ.111
กิจกรรม
กิจกรรม
‹---------------------------- 3102-2101 ----------------------------›
มอผ.111
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
 
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 3102-2103 ------------------›
มอผ.24
 
‹------------------ 3102-2103 ------------------›
มอผ.24
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายนพดล สิ้นทุกข์)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคการผลิต


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ