คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคฤดูร้อน    ปีการศึกษา 2561
ชื่อผู้สอนนายสิริชัย   สิมชมภู
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาวศบ. เครื่องกลฯ
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
31012005งานทดลองเครื่องกล1-2-211
 จำนวนชั่วโมงสอน  11  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  11  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08:00-09:0009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มอย.114
//--------- 31012005 ---------//
มอย.114
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มอย.114
//------------- 31012005 -------------//
มอย.114
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31012005 -------------//
มอย.114
มอย.114
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)