คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายสิริชัย   สิมชมภู
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาวศบ. เครื่องกลฯ
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
31000101กลศาสตร์วิศวกรรม3-0-36
31000125การจัดการความปลอดภัย1-2-26
31012004เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น2-0-22
31012104งานไฟฟ้ายานยนต์1-6-36
31018001ฝึกงาน0-0-44
 จำนวนชั่วโมงสอน  24  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  24  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มอย.113,มอย.114
//--------- 31000125 ---------//
มอย.113
//------------- 31000101 -------------//
สอย.11,สอย.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31000101 -------------//
สอย.14,สอย.13
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31012104 -------------//
มอย.114
โฮมรูม
//------------- 31012104 -------------//
มอย.114
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31018001 ---------//
มอย.213,มอย.214
//--------- 31012004 ---------//
สอย.13,สอย.14
//--------- 31018001 ---------//
มอย.213,มอย.214
มอย.111,มอย.112
//--------- 31000125 ---------//
มอย.111
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ