คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนน.ส.สุจีรา   วิชาชาติ
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาศศ.บ.
แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30001206การสนทนาภาษาอังกฤษ 13-0-318
30001207การสนทนาภาษาอังกฤษ 23-0-36
30001209ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม3-0-33
 จำนวนชั่วโมงสอน  27  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  27  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 30001206 -------------//
สอย.12,สอย.11
//--------- 30001207 ---------//
สอธ.21
ทยส.11
//------------- 30001206 -------------//
มบต.111
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 30001206 -------------//
มอผ.14,มอผ.13
//--------- 30001207 ---------//
สทส.21
//--------- 30001206 ---------//
มบค.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 30001206 ---------//
ทยส.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 30001209 -------------//
สอห.21
โฮมรูม
มบค.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 30001206 -------------//
มออ.11,มออ.12
สอธ.21 สทส.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ