คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคฤดูร้อน    ปีการศึกษา 2561
ชื่อผู้สอนนายธนกร   สุขส่ง
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาวศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคนิคการผลิต
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
31022001เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 11-6-326
 จำนวนชั่วโมงสอน  26  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  26  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08:00-09:0009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31022001 ------------------//
มอผ.14
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------------------- 31022001 -------------------------------//
มอผ.14
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31022001 ------------------//
มอผ.14
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------------------- 31022001 -------------------------------//
มอผ.14
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31022001 ------------------//
มอผ.14
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)