คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายธนกร   สุขส่ง
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาวศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคนิคการผลิต
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
31000005งานวัดละเอียด1-2-23
31000101กลศาสตร์วิศวกรรม3-0-33
31022001เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 11-6-37
31022003โปรแกรมซีเอ็นซี 1-4-39
31022004เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี1-6-37
 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  29  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31000101 -------------//
สพพ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31000005 -------------//
มอผ.12,มอผ.11
//------------- 31022001 -------------//
มอผ.211
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31022001 ------------------//
มอผ.211
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31022003 ------------------//
มอผ.24
โฮมรูม
//---------------------- 31022003 ----------------------//
สอผ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31022004 ------------------//
สอผ.11
//------------- 31022004 -------------//
สอผ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ