คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนน.ส.เฉลิมพร   นาคพันธ์
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาคศ.บ.ผ้าอุตสาหกรรม
แผนกวิชาแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
24011001พื้นฐานโครงสร้างแบบตัด1-6-37
24012005เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น1-6-37
24012101การวาดภาพแฟชั่น 11-2-26
27001005เครื่องใช้สำนักงานในงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว1-2-26
37015105งานติดต่อสื่อสารทางธุรกิจในงานส่วนหน้าโรงแรม0-0-33
 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  26  ชั่วโมง  ปวส.  3  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
คธผ.21
//------------- 24012005 -------------//
คธผ.21
//------------- 24012005 -------------//
คธผ.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
คธผ.11
//------------- 24011001 -------------//
คธผ.11
//------------- 24011001 -------------//
คธผ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 27001005 -------------//
กทท.21
กิจกรรม
กิจกรรม
บนร.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 27001005 -------------//
กทท.22
โฮมรูม
//--------- 37015105 ---------//
บนร.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
คธผ.21
//--------- 24012101 ---------//
คธผ.21
คธผ.11
//--------- 24012101 ---------//
คธผ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ....................................


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ