คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนน.ส.เฉลิมพร   นาคพันธ์
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาคศ.บ.ผ้าอุตสาหกรรม
แผนกวิชาแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20400-1003พื้นฐานงานประดิษฐ์1-4-35
20401-2101การวาดภาพแฟชั่น 11-2-23
2401-2005เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น1-6-37
2401-2101การวาดภาพแฟชั่น 11-2-23
2401-2103ประวัติเครื่องแต่งกาย2-0-22
2700-1005เครื่องใช้สำนักงานในงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว1-2-26
3701-5105งานติดต่อสื่อสารทางธุรกิจในงานส่วนหน้าโรงแรม0-0-33
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  26  ชั่วโมง  ปวส.  3  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
625 
คธผ.11
‹------------------ 3701-5105 ------------------›
บนร.21
625 
‹--------- 20401-2101 ---------›
คธผ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
625 
คธผ.11
625 
‹------------------ 20400-1003 ------------------›
คธผ.11
625 
คธผ.11
623 
‹--------- 2401-2103 ---------›
คธผ.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
625 
‹------------------ 2700-1005 ------------------›
กทท.21
 
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
625 
‹------------------ 2700-1005 ------------------›
กทท.22
625 
คธผ.21
 
โฮมรูม
625 
‹--------- 2401-2101 ---------›
คธผ.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
625 
คธผ.21
625 
‹------------------ 2401-2005 ------------------›
คธผ.21
625 
‹------------------ 2401-2005 ------------------›
คธผ.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นางสาวเฉลิมพร นาคพันธ์)
หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ