คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายนิกร   จันทร์เทศ
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20106-1003พื้นฐานงานปูน0-6-212
2106-2001ปฏิบัติงานโครงสร้างอาคาร1-9-44
2106-2002อ่านแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม2-3-35
2106-2005ประมาณราคางานสถาปัตยกรรม1-2-23
3106-8001ฝึกงาน0-0-42
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  26  ชั่วโมง  ปวช.  24  ชั่วโมง  ปวส.  2  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชส.12
‹------------------ 20106-1003 ------------------›
ชส.11
 
‹------------------ 20106-1003 ------------------›
ชส.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 2106-2002 ---------›
ชส.21,ชส.22
‹------------------ 2106-2002 ------------------›
ชส.21,ชส.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2106-2001 ----------------------------›
ชส.22
 
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชส.32,ชส.31 ชส.31,ชส.32
โฮมรูม
ชส.32,ชส.31
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 3106-8001 ---------›
สอส.21
‹--------- 20106-1003 ---------›
ชส.12
‹------------------ 20106-1003 ------------------›
ชส.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายนิกร จันทร์เทศ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ