คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายนิกร   จันทร์เทศ
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21001301เขียนแบบเบื้องต้น1-3-24
21061002พื้นฐานงานปูน0-6-212
21062002อ่านแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม2-3-35
21062005ประมาณราคางานสถาปัตยกรรม1-2-23
 จำนวนชั่วโมงสอน  24  ชั่วโมง  ปวช.  24  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชส.12
//------------- 21061002 -------------//
ชส.11
//------------- 21061002 -------------//
ชส.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21062002 ---------//
ชส.22,ชส.21
//------------- 21062002 -------------//
ชส.22,ชส.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชส.13,ชส.14
//------------- 21001301 -------------//
ชส.14,ชส.13
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชส.32,ชส.31 ชส.31,ชส.32
โฮมรูม
ชส.31,ชส.32
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21061002 ---------//
ชส.12
//------------- 21061002 -------------//
ชส.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ