คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายณัฐวุฒิ   เชื้อชัย
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาคบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
22042003เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-23
22042105โปรแกรมกราฟิก2-2-38
23082007กราฟิกแอนิเมชั่น1-4-315
27012009คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม1-2-23
 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  29  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 23082007 -------------//
พค.23
พค.22
//------------------ 23082007 ------------------//
พค.22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 22042105 ------------------//
พค.31
//------------- 22042003 -------------//
พค.31
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 23082007 ---------//
พค.21
กทท.22,กทท.21
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 27012009 ---------//
กทท.21,กทท.22
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 22042105 ------------------//
พค.32
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 23082007 -------------//
พค.21
//--------- 23082007 ---------//
พค.23
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ