คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายสันติ   สุขยะฤกษ์
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาคบ.อุตสาหกรรมศิลป์
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
31000001งานเทคนิคพื้นฐาน0-6-224
31000002เขียนแบบเทคนิค1-3-24
 จำนวนชั่วโมงสอน  28  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  28  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------------------------- 31000001 ---------------------------//
มอค.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------------------------- 31000001 ---------------------------//
มอย.112
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31000001 ------------------//
มออ.11
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 31000001 ---------//
มออ.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31000001 ------------------//
มอผ.12
โฮมรูม
//--------- 31000001 ---------//
มอผ.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31000002 ------------------//
มอผ.13,มอผ.14
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ