คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนน.ส.กณิกนันต์    ไกรวิเศษ
ตำแหน่งพนักงานราชการครู
วุฒิการศึกษาค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และการประกอบธุรกิจ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20011001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-24
20011002การเป็นผู้ประกอบการ2-0-24
20012001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-26
22042003เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-23
22042005คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา2-2-38
22042108โปรแกรมประมวลผลคำ1-2-26
 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  31  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
พค.21
//--------- 20011001 ---------//
พค.23
ชธ.11,ชธ.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20011002 ---------//
พค.22
//--------- 22042005 ---------//
พค.23
//--------- 20012001 ---------//
ชธ.13,ชธ.14
พค.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 22042108 -------------//
พค.12
ชธ.13,ชธ.14
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 22042005 ---------//
พค.22
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20011001 ---------//
พค.13
//--------- 20012001 ---------//
ชธ.12,ชธ.11
โฮมรูม
//------------- 22042003 -------------//
พค.32
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22042005 ---------//
พค.22
//--------- 22042005 ---------//
พค.23
//------------- 22042108 -------------//
พค.13
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ