คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนางวิไล   โทนะพันธ์
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาคศ.บ.คหกรรม
แผนกวิชาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
24042001การประกอบอาหาร1-4-35
24042009การสุขาภิบาลอาหาร2-0-22
24042129การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร1-4-35
24042131ใบตองและแกะสลักเพื่องานอาหาร1-3-24
24048001ฝึกงาน0-0-44
 จำนวนชั่วโมงสอน  20  ชั่วโมง  ปวช.  20  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 24042001 ------------------//
คธอ.11
คธอ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 24042131 ------------------//
คธอ.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 24042129 ------------------//
คธอ.21
กิจกรรม
กิจกรรม
คธอ.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 24048001 ------------------//
คธอ.31
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 24042009 ---------//
คธอ.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ