คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายสุภาษิต   ดวนใหญ่
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาค.อ.ม.ไฟฟ้า
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2104-2007เครื่องทำความเย็น2-3-316
2104-2111งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า1-3-24
3104-2007เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม2-3-35
3104-5203งานไฟฟ้ากำลัง30-0-44
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  20  ชั่วโมง  ปวส.  9  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------------------------- 3104-2007 -------------------------------------›
มอต.111
‹------------------ 2104-2007 ------------------›
ชฟ.22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 2104-2007 ---------›
ชฟ.21,ชฟ.22
 
‹------------------ 2104-2007 ------------------›
ชฟ.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
702 
ชฟ.21,ชฟ.22
702 
‹------------------ 2104-2111 ------------------›
ชฟ.22
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 3104-5203 ---------›
มอต.211
‹--------- 2104-2007 ---------›
ชฟ.24
โฮมรูม
ชฟ.24
‹--------- 3104-5203 ---------›
มอต.211
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 2104-2007 ---------›
ชฟ.24,ชฟ.23
‹--------- 2104-2007 ---------›
ชฟ.23
 
ชฟ.23
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายวุฒิพงษ์ สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ