คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์   โคตรชมภู
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาคอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า,ศษ.ม.บริหารการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานบุคลากร
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20012001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-23
21001006งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-23
21042111งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า1-3-23
21048001ฝึกงาน0-0-44
31000003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-23
31040005มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม1-6-37
31042001การติดตั้งไฟฟ้า 12-3-35
 จำนวนชั่วโมงสอน  28  ชั่วโมง  ปวช.  13  ชั่วโมง  ปวส.  15  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31042001 ---------//
มอต.12,มอต.11
//------------- 31042001 -------------//
มอต.12
//------------- 31000003 -------------//
มอผ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 20012001 -------------//
ชฟ.13,ชฟ.14
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21042111 -------------//
ชฟ.21
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------------ 21048001 ------------------//
ชฟ.34,ชฟ.33
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31040005 ------------------//
มอต.111
โฮมรูม
//------------- 31040005 -------------//
มอต.111
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21001006 -------------//
ชก.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ