คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายสุระชัย   จันทร์ชนะ
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาวศม.วิศวกรรมเครื่องกล
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
31000105ความแข็งแรงของวัสดุ3-0-312
31000125การจัดการความปลอดภัย1-2-22
31012111งานตัวถังและพ่นสียานยนต์1-6-36
31018001ฝึกงาน0-0-44
 จำนวนชั่วโมงสอน  24  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  24  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31000105 -------------//
มอย.111,มอย.112
//------------------ 31018001 ------------------//
สอย.22,สอย.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31000105 -------------//
สอย.11,สอย.12
//------------- 31000105 -------------//
สอย.13,สอย.14
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31012111 -------------//
มอย.113
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 31012111 -------------//
มอย.113
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31000105 -------------//
มอย.113,มอย.114
//--------- 31000125 ---------//
มอย.112
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ