คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายจรินทร์   เจนจิตต์
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาวศ.ม. เครื่องกล
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21001007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น1-3-24
21012001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน2-3-33
21012004งานเครื่องล่างรถยนต์2-3-38
21015104ปฏิบัติงานยานยนต์ 40-0-44
21019002งานแก๊สรถยนต์1-3-27
 จำนวนชั่วโมงสอน  26  ชั่วโมง  ปวช.  26  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21012004 ---------//
ชย.32
ชย.32
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21012001 ---------//
ชย.16
ชย.16
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21012004 ---------//
ชย.31,ชย.32
//--------- 21012004 ---------//
ชย.31
กิจกรรม
กิจกรรม
ชย.31
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.32,ชย.31
//------------- 21019002 -------------//
ชย.31
โฮมรูม
//------------- 21019002 -------------//
ชย.32
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชช.21,ชช.22
//------------- 21001007 -------------//
ชช.21
//------------------ 21015104 ------------------//
ทวิ-ชย.31,ทวิ-ชย.32
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ