คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายจรินทร์   เจนจิตต์
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาวศ.ม. เครื่องกล
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20101-2001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน1-6-36
20101-2010งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น1-3-23
2100-1007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น1-3-24
2101-2004งานเครื่องล่างรถยนต์2-3-38
2101-9002งานแก๊สรถยนต์1-3-27
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  28  ชั่วโมง  ปวช.  28  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 2101-2004 ---------›
ชย.32
ชย.32
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 20101-2001 ------------------›
ชย.16
 
‹------------------ 20101-2001 ------------------›
ชย.16
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 2101-2004 ---------›
ชย.32,ชย.31
‹--------- 2101-2004 ---------›
ชย.31
 
กิจกรรม
กิจกรรม
ชย.31
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.32,ชย.31
‹------------------ 2101-9002 ------------------›
ชย.31
โฮมรูม
‹------------------ 2101-9002 ------------------›
ชย.32
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชช.22,ชช.21
‹------------------ 2100-1007 ------------------›
ชช.21
‹------------------ 20101-2010 ------------------›
ชย.14
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อว่าที่ร.ต........................
(สุพรรณ ผาแก้ว)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ