คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนางธิดาวรรณ   สรรพศรี
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาบธ.ม. บริหารธุรกิจ
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
22001002การบัญชีเบื้องต้น 11-2-29
22012004การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น2-2-312
22032009การพัฒนาบุคลิกภาพ3-0-26
 จำนวนชั่วโมงสอน  27  ชั่วโมง  ปวช.  27  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22012004 ---------//
พบ.22
//--------- 22012004 ---------//
พบ.23
//--------- 22001002 ---------//
พบ.12
พบ.31
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
พบ.33 พบ.12
//--------- 22012004 ---------//
พบ.21
//--------- 22012004 ---------//
พบ.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22001002 ---------//
พบ.11
//--------- 22001002 ---------//
พบ.13
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22012004 ---------//
พบ.23
//--------- 22012004 ---------//
พบ.21
โฮมรูม
พบ.13
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22032009 ---------//
พบ.31
//--------- 22032009 ---------//
พบ.33
พบ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ